Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün 
    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik Uygulamalı İş Mevzuatı Semineri duyurusu ve ilgili web adresi ektedir.
             Bilgilerinize duyurulur.
 
      duyuru:     /kurumlar/kofcaz.gov.tr/HABER_BELGELER/2018/TODAIE.pdf
 
    site link:    http://www.todaie.edu.tr/genel/bizden_detay.php?kod=1959&tipi=14