Valilik Makamının Kırklareli Sınırları İçerisinde Kamu Düzeni ve Kamu Güvenliğinin Korunmasına Yönelik 01.12.2017 tarihli ve 2017/2 sayılı kararı linktedir.
 
/kurumlar/kofcaz.gov.tr/DUYURU-BELGELER/image2330.pdf